Etiket arşivi: hacet duası

Aşık Etme Duası Kimler İçin Yapılır

Asik Etme Duasi Kimler Icin Yapilir

Sevdiğiniz kişinin size aşık olmasını istediğinizde aşık etme duası edeceğiniz dualar arasında yer almaktadır. Bu nedenle kısa zaman içerisinde sevdiğiniz kişinin de sizlere körkütük aşık olmasını istediğinizde dua etmeniz özellikle Allah’a yalvarmanız konusunda etkili olmaktadır. Doğru şekilde ve doğru zamanda yapılan dualar özellikle istenilen sonuca kısa zaman içerisinde elde edilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle duanızı yaparken özellikle kalpten gelerek yapmaz ve denenmiş duaları tercih etmeniz gerçekleşmesi konusunda önemlidir. İslami ilimlerden yararlanarak gerçekleşmesini istediğiniz olayların gerçekleşmesine yardımcı olabilirsiniz.

Kişinin sevdiklerinin kendisine körkütük aşık olmasını sağlamak için tercih edebileceği aşk duası kişiyi aşık etme konusunda etkilidir. Bu nelerle sevdiğiniz bay veya bayanlar için tercih edebileceğiniz dua seçenekleri arasında yer almaktadır. Hazırlanacak olan dua seçenekleri istediğiniz durumlarda özellikle daha kısa zaman içerisinde dilinizin veya olmasını istediğiniz olayın gerçekleşmesini sağlamaktadır. Sistem üzerinden yapacağınız incelemeler sayesinde bu konuda daha fazla bilgiye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Farklı nedenlerden dolayı yapılabilecek dualar arasında yer alan hacet duası kişinin kendisini aşık etmek istediği kişiler üzerinde etkili olabileceği için gerçekleşmesini istediği farklı olaylar adına da tercih edebileceği dualar arasında bulunmaktadır. Kişinin duasının kabul olması için öncelikle abdest alarak namaz kılması gerekir. Bu sayede namaz kıldıktan sonra yapacağı dua istediği olayın gerçekleşmesi konusunda etkili olacaktır.

Reklamlar

Aşık Etme Duası Nasıl Yapılır

Kişiyi kendinize aşık etmek istediğiniz durumlarda aşık etme duası ile istediğiniz sonucun gerçekleşmesi konusunda yardım alabilirsiniz. Doğru zamanda ve doğru şekilde dua etmeniz sizin için özellikle istediğiniz durumların gerçekleşmesi konusunda yardımcı olmaktadır. Bu nedenle bize ulaşıp site üzerinden yapacağınız incelemeyle ihtiyaç duyduğunuz dualara kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Farklı amaçlar için yapılacak olan dualar İslami ilimler doğrultusunda dediğiniz durumların gerçekleşmesi konusunda yeterince etkilidir.

Sevdiğiniz veya aşık olduğunuz kişinin sizi sevmesini sağlayabilmek için aşk duası etkili olmaktadır. Bu nedenle özellikle karşınızdaki kişinin size aşık olmadığını düşündüğünüz durumlarda uygun şekilde kalpten dua etmeniz istediğiniz şekilde kişinin size aşık olmasına yardımcı olmaktadır. Dualar hayatımızda olmasını istediğimiz olayların gerçekleşmesi için Allah’a seslenme imkanı sağlamaktadır. Bu nedenle doğru zamanda ve doğru şekilde dua edilmesi istenen olayın gerçekleşmesi konusunda etkili olabilir. Denenmiş ve kanıtlanmış olan aşık etme dualarıyla seçeneklerine ulaşmak istediğiniz her durumda bize ulaşabilirsiniz.

Tercih edilen bir diğer yöntem ise hacet duası ile kişiyi kendinize aşık etmek veya istediğiniz olayların gerçekleşmesi konusunda etkili olabilir. Dua etmek istediğinizde öncelikle abdest almanız ve daha sonrasında namaz kılmanız gerekir.

Hacet Duası

Hacet Duası ihtiyacığımız olanın karşılanması ihtiyacımızın giderilmesi için yapılan duadır. Hacet duaları namaz kılınarak abdestli bir şekilde yapılması daha makbüldür. Kişiyi kendine aşık etmek içinde hacet duası yapılabilir maddi anlamda sıkıntıdaysanız bile hacet duası yapılabilir. Aşık etme , kısmet açma ,rızık açma ve bereket içinde hacet duası okunabilir. bir kişiyi kendine aşık edebilir işinizde başarılı olmak için daha iyi bir konuma gelmek içinde hacet duası okunabilir. Aklınıza gelen her müskül durumunuzda hacet duası derdinize derman olacaktır.

Hacet Duası Okunuşu : Bismillahirrahmanirrahiym. Ve la havle ve la kuvvete illa billhi’l-Aliyyi’l-Azim. Allahümme inni es’elüke ya Kadimü, ya Daimü, ya Ferdü, ya Vitru, ya Ahadu, ya Samedü, ya Hayyü, ya Kayyumü, ya Ze’l- Celali ve’l-ikram. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim.

Denenmiş dilek duası

Her ne olursa olsun önemli bir dileğiniz olduğunda okuyabileceğiniz faydalı bir hacet duasıdır değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerimiz

Dua nedir ve nasıl okunur açıklayalım

Dört bin üçyüz elli altı 4356 adet Allah esması zikredilir zikredilir her altmışaltı 66 sonunda bir kere bu dua okuyun

Allâhümme innî eselüke bi azametil ulûhiyyeti ve bi esrârir rubûbiyyeti ve bi ızzetis sermediyyeti ve bi hakki zâtikel ğalebiyyetil münezzeheti anil keyfiyyeti veş şübhiyyeti ve bi hakki melâiketike ehlül sıfâtil cevheriyyeti ve bi arşikellezî tağşâhül envâri bimâ fîhi minel esrâri illâ mâ kadaytü hâcetî
min kezâ ve kezâ ev minke Allâhü Allâhü Allâhü el Kuddûsi el Kuddûsi el Kuddûsi irfa’ annî hucübez zulümâti ve erinî bi nûrike mâ ezhartehü li ıbâdike ehlül kulûbit tâhirâti yâ men kemâ kulûbel ârifîne bi nûril ülûhiyyete felen testetîal melâikete rafaa ruûsehüm min satvetil ceberûtiyyeti yâ men
kâle fî muhkemi kitâbihil azîzi ve kelimâtihil ezeliyyeh. Allâhü nûrus semâvâti vel ardı meselü nûrihi kemişkâtin fîhâ misbâhun el misbâhu fî zücâcetin ezzücâcetü ke ennehâ
kevkebün dürriyyün yûkadü min şeceratin mübâraketin zeytûnetün lâ şarkıyyetin ve lâ ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yudîü ve lem lem temseshü nârun nûrun alâ nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve yadribullâhül emsâle linnâsi vallâhü bi külli şeyin alîm.

Duaların kabul olması için

Dualarımızın kabulü ve dileklerimizin gerçekleşmesi için manasını düşünerek okuyacağımız duamız şu şekilde:

“Estağfirullah min külli ma kerihallah,
Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh”

Manası söyledir: ”Razı olmadığın seylerden
yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru.Kendisinden baska ilah bulunmayan
hay, kayyum ve azim olan Allah’a
istiğfar eder ve günahlarıma pisman olup Ona sığınırım.”

Okunma sayısı : 1 Kişi en az 100 defa okumalıdır duadan önce

Çocuğu Olmayanlar İçin Dua

Besmelenin faziletleri ile devam ediyorum değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerimiz

Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 110 defa yazdıktan sonra
çocuğu yaşamayan kadın bunu üzerinde taşırsa, Allah Teala nın
izniyle çocuğu yaşar

Çocuğu olmayan kadın, hayızdan sonra temizlenip bu yazılıyı
üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle hamile kalır.

Dilekler için okunacak dualar

Her türlü dilek için: Üç (3) defa Zilzal suresini, onbir (11)
defa İnşirah suresini, onbir (11) defa Fil suresini, onbir (11) defa şu
mübarak Salavati şerifi:

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyil ummiyyî
ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

786 defada Besmele-i şerifi okur ve buna yedi (7) gece devam
eden kimsenin Allah Teala hazretleri maksadına ulaştırır.Okurken temmiz (mümkünse beyaz) elbise giyinin ve kıbleye karşı oturun